Podstawowe rodzaje robót ziemnych

Pierwszym i zarazem bardzo istotnym etapem budowy są roboty ziemne. Zanim na teren wjadą ciężkie maszyny i rozpocznie się budowanie obiektu, konieczne jest odpowiednie przygotowanie gruntu z zachowaniem najwyższego stopnia bezpieczeństwa. Jakie są podstawowe rodzaje robót ziemnych?

Roboty ziemnie – co to jest?

Roboty ziemne to wydobywanie i usuwanie z pola budowy gruntu naturalnego, jego przemieszczanie lub kształtowanie. Proces ten odbywa się zawsze zgodnie z przepisami projektu i wymaganiami klienta. Prace gruntowe konieczne są do wykonania w przypadku planów budowy obiektów podziemnych i budowli naziemnych z podziemnymi fundamentami. Wykonuje się je także do kształtowania podłoża czy budowaniu instalacji podziemnych. Roboty ziemne najczęściej przeprowadza się przy użyciu ciężkiego sprzętu, np. koparek i pojazdów ciężarowych.

koparko ładowarka

Rodzaje robót ziemnych

Roboty ziemne podzielone są na cztery podstawowe grupy:

  • Wykopy – określane jako obiekty o charakterystyce budowli ziemnej, powstają podczas kształtowania powierzchni terenu przez usunięcie z niego części gruntów. Do wykopów wykorzystuje się ciężkie maszyny, takie jak: koparki, spycharki czy zgniatarki. Ich zadaniem jest usuwanie określonej w projekcie warstwy gruntu.
  • Nasypy – również określane są jako budowle ziemne, ale w odróżnieniu od wykopów, znajdują się na powierzchni ziemi. Są to na przykład wały i groble stawowe, zapory ziemne, czy nasypy drogowe. Nasypy wykonuje się stopniowo ze szczególną uwagą na to, aby warstwy nasypu nie osuwały się, były wykonane z tego samego gruntu i zapewniały równomierne przepuszczanie wody.
  • Porządkowe roboty ziemne prace ziemne, których celem jest odpowiednie przygotowanie podłoża do dalszych etapów robót: usunięcie darniny i ziemi roślinnej, wycinka drzew, karczowanie pni i krzewów. W tym procesie również wytyczane są budowle ziemne, odprowadzane wody opadowe oraz spulchnianie gruntu spoistego. Porządkowe roboty ziemne na ogół stanowią najmniejszą część wykopów.
  • Wykończeniowe roboty ziemne – są to głównie prace mające na celu wyrównanie dna wykopów, profilowanie nasypów oraz wyrównanie skarp.

 

Roboty ziemne należą do prac wysokiego ryzyka, wymagają użycia odpowiedniego sprzętu i wiedzy z zakresu BHP, dlatego należy je zlecać wyłącznie specjalistom.