Jak wymienić grunt pod fundamenty?

Pierwszą czynnością rozpoczynającą budowę domu, po załatwieniu wszelkich formalności,  jest przygotowanie działki. Ta czynność zazwyczaj skupia się na dokładnym oczyszczeniu terenu i wyrównaniu podłoża. Czasem zdarza się jednak tak, że to nie wystarcza w odpowiednim dostosowaniu gruntu pod prace budowlane. Mianowicie okazuje się, że ziemia na działce nie spełnia odpowiednich kryteriów nośności, co może być przyczyną niestabilności konstrukcji. Wówczas rozwiązaniem jest wymiana gruntu przeprowadzana przy wykorzystaniu specjalnych materiałów i sprzętów. Tę czynność można wykonać samodzielnie, aczkolwiek zaleca się skorzystanie z usług firm budowlanych, które profesjonalnie i zgodnie z wymogami zajmą się wymianą podłoża.

W jaki sposób wymienia się grunt pod fundamenty?

Przed wykopaniem fundamentów istotne jest badanie gruntu. Pierwszym krokiem jest poznanie jego rodzaju oraz ocena poziomu wód gruntowych. Można tego dokonać za pomocą odwiertów w ziemi i pobraniu jej warstw do analizy. Dopiero po uzyskaniu wyników należy podjąć decyzję o konieczności wymiany podłoża przed rozpoczęciem prac budowlanych. Stabilne grunty gwarantują piaski i pospółki, które charakteryzują się małą ściśliwością i dobrą przepuszczalnością wody. Z kolei za tereny o słabej nośności uznaje się grunty organiczne i nasypowe, które w wyniku obciążenia często ulegają odkształceniu, powodując przemieszczanie się fundamentów i całej konstrukcji.

W przypadku posiadania tych drugich warto podjąć się wymiany podłoża. Prace rozpoczyna się od zdjęcia warstw gruntu, które charakteryzują się małą nośnością. Jest to możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy poziom niekorzystnych gruntów sięga do maksymalnie 2-3 metrów. Następnie w ich miejsce nanosi się różnoziarnisty piasek. W niektórych sytuacjach zamiast piasku stosuje się chudy beton o lekko plastycznej konsystencji lub cement. Na koniec, najczęściej przy użyciu specjalistycznych ciężkich sprzętów, należy bardzo dokładnie ubić całość. Tego rodzaju prace ziemne najlepiej wykonywać w pierwszym kwartale roku, na wiosnę tuż po pierwszych mrozach.

Jakie są wady i zalety wymiany gruntu?

Wymiana gruntu przede wszystkim daje pewność co do uzyskania stabilnego i wytrzymałego podłoża, na którym w wyniku obciążenia, nie dojdzie do odkształceń mogących zaburzyć trwałość całej konstrukcji budowlanej. To rozwiązanie jest proste i znane. Niestety czynność ta często stanowi wyzwanie z ekologicznego punktu widzenia. Wykopany grunt nie nadaje się do ponownego wykorzystania, przez co klasyfikuje się go jako odpady, które wywożone są na inne tereny. W przyszłości z kolei tereny te mogą służyć jako działki budowlane. W takiej sytuacji, w nowym miejscu, cały proces musiałby zostać powtórzony. Problem ten zniwelować może jedynie odpowiednie składowanie bezużytecznego gruntu i znalezienie dla niego konkretnego zastosowania.